Saturday, January 03, 2009

HUDUD UNDANG –UNDANG YANG PALING RASIONAL

OLEH : MOHAMED HANIPA MAIDIN

Dalam artikel saya yang lalu saya menyatakan bahawa hudud bukan sahaja boleh dipertahankan dari sudut agama tetapi juga dari sudut ilmiah . Dalam tulisan kali ini saya akan cuba menjawab serba sedikit persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan di dalam isu hudud ini.

Persoalan pertama yang sering dibangkitkan adalah undang-undang hudud adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Untuk tujuan perbincangan katakanlah kita terima bahawa hudud adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Persoalannya adakah apa sahaja undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan adalah undang-undang yang tidak baik dan perlu diketepikan begitu sahaja. Jika benar sesuatu undang-undang itu benar-benar bercanggah dengan Perlembagaan , tidak bolehkah Perlembagaan tersebut dipinda bagi membolehkan undang-undang yang baik tersebut diluluskan dan seterusnya dilaksanakan. Adakah meminda peruntukkan dalam Perlembagaan adalah suatu jenayah atau “dosa” yang besar dan tidak boleh dimaafkan sama sekali. Bukankah selama ini Perlembagaan negara ini telah beberapa kali dipinda ?

Selanjutnya adakah semua undang-undang yang selaras dengan Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang baik dan tidak zalim kepada rakyat ? Akta Keselamatan Dalam Negeri ( ISA ), Akta Polis , Akta Hasutan , Akta Penerbitan & Mesin Cetak, Akta Universiti dan Universiti Kolej ( AUKU ) adalah contoh undang-undang yang digubal menurut peruntukan Perlembagaan dan sehingga kini diputuskan oleh Mahkamah undang-undang tersebut adalah selaras dengan Perlembagaan. Tetapi siapa yang boleh menafikan akta-akta tersebut, meskipun selaras dengan Perlembagaan, adalah undang-undang yang zalim dan telah terbukti menzalimi rakyat yang tidak berdosa. Sehingga kini suara-suara yang meminta undang-undang tersebut sama ada dipinda atau dimansuhkan masih terus berkumandang . Meskipun undang-undang tersebut selaras dengan Perlembagaan kenapakah ianya diminta untuk dipinda atau dimansuhkan?

Dalam konteks undang-undang hudud adilkah untuk kita meminta undang-undang Allah tersebut dipinda bagi membolehkan ianya selaras dengan Perlembagaan ? Sudah tentu alternatif terbaik, jika ianya bercanggah dengan Perlembagaan , maka sewajarnya Perlembagaan itu sendiri yang harus dipinda. Mungkin ada yang berhujah adalah sukar untuk kita meminda Perlembagaan Persekutuan ? Apa yang lebih susah dari meminda peruntukkan Perlembagaan Persekutuan apabila ianya menyentuh isu imuniti Raja. Bukan sahaja pindaan tersebut memerlukan dua pertiga tetapi ia juga perlu persetujuan Majlis Raja-Raja. Tetapi, seperti yang kita maklum, pindaan tersebut berjaya dilakukan meskipun sukar.

Hujah yang saya berikan di atas bertolak dari andaian bahawa undang-undang hudud bercanggah dengan Perlembagaan. Namun perlu saya nyatakan di sini ada juga dari kalangan ahli-ahli undang-undang yang berpendapat undang-undang hudud tidak bercanggah dengan Perlembagaan. Antara lain hujah yang dikemukakan oleh ahli undang-undang ini adalah bidangkuasa Kerajaan Negeri untuk menggubal undang-undang sepertimana yang dinyatakan di dalam Senarai Negeri ( State list ) di Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan adalah termasuk menggubal undang-undang Islam ( Islamic law ) dan perkataan undang-undang Islam di dalam Senarai Negeri tersebut hendaklah ditafsirkan secara luas sepertimana yang difahami oleh Islam.

Persoalan kedua yang juga sering ditimbulkan adalah undang-undang hudud terlalu keras ( harsh ) dan ianya menakutkan orang bukan Islam. Undang-undang memotong tangan pencuri dan merejam penzina dianggap undang-undang yang tidak bertamadun dan ketinggalan zaman.

Pertamanya persoalan orang bukan Islam. Jika dilihat kepada Enakmen hudud yang digubal di Kelantan dan Trengganu adalah jelas ianya tidak terpakai orang-orang bukan Islam. Oleh itu kebimbangan orang-orang bukan Islam tidak ada asasnya.

Selanjutnya isu sama ada sesuatu undang-undang itu keras, tidak bertamadun atau ketinggalan zaman adalah persoalan persepsi. Kita lihat undang-undang yang mengenakan hukum mati ( death penalty ) sendiri, sehingga kini ianya menjadi bahan perbahasan. Ada yang menyatakan ianya adalah undang-undang yang keras, tidak bertamadun dan ketinggalan zaman kerana ianya bercanggah dengan hak asasi manusia.

Memandangkan persepsi masyarakat berbeza, ada negara yang meneruskan hukum mati dan ada negara yang tidak. Hatta bagi negara yang mengekalkan hukum mati mereka juga tidak sepakat tentang kaedah untuk melaksanakan undang-undang hukum mati tersebut. Ada yang setuju dengan kaedah menggantung penjenayah. Ada pula yang setuju ianya dilaksanakan dengan cara menembak penjenayah dan ada pula yang setuju ianya dilaksanakan dengan cara meng”inject” dengan gas beracun. Bagi yang memilih untuk menggantung mereka berpendapat hukuman tembak adalah terlalu keras dan tidak bertamadun dan begitulah sebaliknya.

Hatta ada juga para sarjana undang-undang yang berhujah undang-undang memenjarakan penjenayah juga bukan sahaja zalim.tetapi juga tidak berkesan mengurangkan kadar jenayah. Ini kerana hukuman penjara bukan sahaja menghukum penjenayah yang melakukan jenayah tetapi juga ianya menghukum orang lain yang tidak terlibat dengan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah tersebut. Sebagai contoh jika seorang pencuri dipenjarakan, ianya bukan sahaja menghukum pencuri tetapi juga menghukum isteri dan anak-anaknya kerana mereka dengan secara paksa dipisahkan dari suami dan bapa mereka. Ia juga menghukum pembayar cukai yang terpaksa menanggung makan dan minum sipencuri tersebut di penjara. Tidakkah ini zalim ? Negara kita mengenakan hukuman penjara ke atas pencuri namun secara jujur adakah undang-undang tersebut telah berjaya mengurangkan kadar jenayah kecurian dalam negara ini ? Pada masa kini kecurian juga boleh berlaku di dalam balai polis sendiri-tempat yang sepatutnya paling selamat !!!

Selanjutnya jika kita mempelajari falsafah , prinsip dan teori hukuman ( sentencing ) kita tentu biasa dengan istilah pencegahan (deterrence ). Tujuan hukuman antara lain adalah untuk mencegah. Hukuman potong tangan sebagai contoh memenuhi kriteria pencegahan kerana ianya bukan sahaja menakutkan pencuri tetapi juga orang-orang yang mungkin ada niat mencuri. Hukuman tersebut juga satu bentuk pengaiban ( humiliation ) yang paling baik kepada penjenayah. Tangan kodong sejak dari lahir atau tangan kodong kerana dipotong oleh doktor atas alasan kesihatan sudah tentu tidak sama aibnya dengan tangan kodong kerana menjalani hukuman kerana mencuri.

Seperkara lagi yang perlu kita faham meskipun hukum hudud secara relatifnya mengandungi hukuman yang agak keras ianya juga dalam masa yang sama menuntut satu kaedah pembuktian yang paling ketat ( rigid ). Dalam bahasa undang-undang , jenayah hudud menuntut satu standard pembuktian ( standard of proof ) yang lebih tinggi dari undang jenayah yang diamalkan sekarang. Standard pembuktian jenayah hudud adalah melampaui segala keraguan ( beyond any shadow of doubt ) sedangkan undang-undnag jenayah yang sedia ada hanya mengenakan standard pembuktian melampaui keraguan munasabah sahaja ( beyond any shadow of doubt ). Jadi undang-undang manakah yang lebih melindungi hak orang yang dituduh.

2 comments:

AKUOKU said...

assalammualaikum,

jemput ke blog kami. dan minta tolong komen pasal entry terbaru didlm blog kami.

sawit futures trader said...

Assalammualaikum,

Dalam berbincang dengan rakan yang bukan islam, saya ditanya;

Bagaimana jika dua orang perompak, seorang islam dan seorang lagi bukan islam bersama-sama merompak sebuah rumah. Adakah mereka akan diadili secara berasingan, yang muslim melalui hukum hudud dan yang seorang lagi melalui undang-undang konvensional?

Harap dapat jelaskan bagi kefahaman saya. Jika boleh, harap dapat penerangan yang boleh menyakinkan bukan islam terutama tentang aspek keadilan.